Hrvatski Studentski Zbor

Članovi

Go to SZZG

SZZG

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu

Go to SZZD

SZZD

Studentski zbor Sveučilišta u Zadru

Go to SZSUR

SZSUR

Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci

Go to SZDU

SZDU

Studentski zbor Sveučilišta u Dubrovniku

Go to SZSUM

SZSUM

Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru

Go to SZOS

SZOS

Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Go to SZST

SZST

Studentski zbor Sveučilišta u Splitu

Go to SZSUP

SZSUP

Studentski zbor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Go to SZUNIN

SZUNIN

Studentski zbor Sveučilišta Sjever

Go to Studenti veleučilišta i visokih škola

Studenti veleučilišta i visokih škola

Vijeće studenata veleučilišta i visokih škola RH

Imaš ideju kako poboljšati studentski standard? Javi nam se!

O NAMA

Studentski zbor utemeljen je kao studentsko predstavničko tijelo krajem 1996. kad je Hrvatski sabor donio Zakon o studentskom zboru (NN 57/96) i kad su u akademskoj godini 1996./97. provedeni prvi studentski izbori. Studentski zbor ima za cilj štititi prava i promicati interese studenata na razini pojedinog visokog učilišta (fakulteta, sveučilišta, veleučilišta i visoke škole) ali i na državnoj i međunarodnoj razini (Hrvatski studentski zbor). Studentski zbor jedini ima legitimitet zastupati sve studente sveučilišta, visoke škole ili veleučilišta koje pripada. 2007. godine Hrvatski sabor donio je Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/2007) kojim je studentski zbor definiran kao studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u odlučivanju u tijelima visokog učilišta i predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja. Visoka su učilišta u Republici Hrvatskoj po svojoj vrsti sveučilišta (sa svojim sastavnicama – fakultetima i umjetničkim akademijama), veleučilišta i visoke škole. Sveučilišta organiziraju i izvode sveučilišne studije, a iznimno mogu izvoditi i stručne studije. Veleučilišta i visoke škole izvode stručne studije. Trenutno je u sustavu visokog obrazovanja aktivno 117 visokih učilišta sa statusom ustanove: 12 sveučilišta (9 javnih i 3 privatna sveučilišta), 71 fakultet i umjetnička akademija u sastavu sveučilišta, 17 veleučilišta (11 javnih i 6 privatnih veleučilišta) te 18 visokih škola (3 javne i 15 privatnih visokih škola). Prema zakonu, sva visoka učilišta u Republici Hrvatskoj moraju imati ustrojen Studentski zbor, odnosno studenti moraju izabrati svoje studentske predstavnike.

NOVOSTI