Prijedlozi za unaprjeđenje x-ice

Studentska x-ica može biti jedne plastične kartice u vašem novčaniku. Pravilnikom o studentskoj ispravi (NN 90/2014) propisuje se sadržaj te pristup i uredivanje sadržaja, izrada, izdavanje, korištenje i poništavanje studentske isprave. Temeljem navedenog Pravilnika studentska iskaznica služi kao studentska isprava kojom se dokazuje status studenta.

Studentska iskaznica kao ključ tj. kartica za kontrolu ulaska u studentske prostore.

Predlažemo da se studentska iskaznica, putem svojeg čipa, koristi kao kartica za ulazak u:

• visokog učilišta

• studentske domove

• sportske objekte u vlasništvu visokog učilišta

• Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu i dr.

Studentska iskaznica kao pretplatna karta javnog prijevoza.

Zalažemo se za proširenje funkcionalnosti studentske iskaznice kako bismo ju mogli koristiti i kao pokaz, odnosno pretplatnu kartu javnog prijevoza.

Indentifikacija na području cijele Europe kroz dodavanje European Student Identifier broja.

Potrebno je uklopiti iskaznicu u European Student Card initiative kako bismo ju mogli koristiti na programima studentske razmjene na europskim sveučilištima kao i ostvarivanja studentskih pogodnosti tijekom putovanja. Navedeno se može ostvariti kroz dodavanje European Student Identifier (ESI) identifikatora.

Digitalna verzija iskaznice kroz mobilni identitet.

Potrebno je osigurati pristupanje uslugama studentske iskaznice u digitalnom obliku, primjerice po uzoru na digitalnu osobnu iskaznicu s ciljem daljnje digitalne transformacije visokog obrazovanja i studentskog života. Predlažemo razmatranje uvodenje mobilnog identiteta kao digitalnog oblika studentske iskaznice u oblika aplikacije na kojoj bi korisnicima bile dostupne dodatne e-usluge. Dodatno, mobilni studentski identitet može se realizirati i uz korištenje NFC čipa u sklopu pametnih telefona.

Kako ostvariti navedeno?

Realizaciju opisanih prijedloga potrebno je ostvariti kroz izmjenu Pravilnika te kroz suradnju sa studentskim centrima, Sveučilišnim računarskim centrum, Agencijom za komercijalnu djelatnost i drugim dionicima (Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Hrvatske željeznice…).
Predstavnici Hrvatskog studentskog zbora sudjeluju u Povjerenstvu za izmjenu Pravilnika o studentskoj ispravi u sklopu kojeg su iznijeti navedeni prijedlozi.