Croatian Students' Council

Members

Go to SZZG

SZZG

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu

Go to SZZD

SZZD

Studentski zbor Sveučilišta u Zadru

Go to SZSUR

SZSUR

Students’ Council of the University of Rijeka

Go to SZDU

SZDU

Students’ Council of the University of Dubrovnik

Go to SZSUM

SZSUM

Students’ Council of the University of Mostar

Go to SZOS

SZOS

Students’ Council of the Josip Juraj Strossmayer University of Osijek

Go to SZST

SZST

Students’ Council of the University of Split

Go to SZSUP

SZSUP

Students’ Council of the Juraj Dobrila University of Pula

Go to SZUNIN

SZUNIN

Students’ Council of the University North

Go to Student’ Council of Polytechnics and Colleges

Student’ Council of Polytechnics and Colleges

Students’ Council of Polytechnics and Colleges

O nama

Uloga studentskih predstavnika je zastupanje interesa i obrana prava studenata u sustavu visokog obrazovanja. Hrvatski studentski zbor je koordinativno tijelo koje usklađuje rad svih studentskih zborova visokih učilišta u Republici Hrvatskoj na zajedničkim programima, raspravlja o pitanjima od zajedničkog interesa za studente te rukovodi aktivnostima u međunarodnoj suradnji.
Osnažimo studente

Studentski zbor osnovan je kao tijelo studentskog predstavništva krajem 1996. godine kada je Hrvatski sabor donio Zakon o studentskom zboru (Narodne novine 57/96). Tijekom akademske 1996./97. godine održani su prvi studentski izbori. Glavni ciljevi studentskog zbora su zaštita prava i promicanje interesa studenata na razini pojedinog visokog učilišta (fakultet, sveučilište, veleučilište), te na nacionalnoj i međunarodnoj razini (Hrvatski studentski zbor). Studentski zbor jedino je legitimno tijelo koje zastupa sve studente sveučilišta i veleučilišta. Hrvatski sabor je 2007. godine donio novi Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/2007).

  • HSZ predstavlja interes studenata Republike Hrvatske u međunarodnim, odnosno europskim okvirima. Kao članica Europske studentske unije, predstavnici HSZ-a sudjeluju u konzultacijama, pripremi, izradi i donošenju mjera, odluka i obrazovnih politika Europske studentske unije. Na naveden način HSZ izravno sudjeluje u analizi Bolonjskog procesa, prijedlogu mjera unaprjeđenja i borbi za studentsku jednakost i studentska prava.

  • HSZ je suočen sa zadatkom osnaživanja djelovanja studentskog predstavništva kako na razini svakog visokog učilišta, tako i na nacionalnoj razini. Predviđena izmjena Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama u 2023. godini pruža priliku za unaprjeđenje mehanizma izbornog predstavništva studenata i rada studenata u okvirima studentskih udruga. Navedena izmjena ključna je kako bi studenti osigurali i dodatno potvrdili svoja demokratska i studentska prava koja mogu parirati kolegama na europskoj razini.

Imaš ideju kako poboljšati studentski standard?

NEWS

Kontakt

Imaš ideju kako poboljšati studentski standard? Želiš se uključiti u studentsko predstavništvo?