Duljina trajanja studija

Studenti imaju pravo na završetak studija u skladu s propisima koji su bili na snazi za vrijeme upisa studija.

 Ministarstvo znanosti i obrazovanja potvrdilo je da će se nove odredbe o duljini trajanja studija Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti primjenjivati na studente od akademske 2023./2024. g.

 Nova odredba o duljini trajanja studija propisana je čl. 77. st. 1. t. 6. za sve studente: “Student je obvezan završiti studij najkasnije u roku koji je dvostruko dulji od trajanja studija.”