Održan koordinacijski sastanak studentskih pravobranitelja Republike Hrvatske

Koordinator studentskih pravobranitelja Jerko Šarić održao je 17. ožujka sastanak sa studentskim pravobraniteljima Republike Hrvatske.

Na sastanku su sudjelovali:

  • Studentski pravobranitelj Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Adriana Češnik
  • Studentski pravobranitelj Sveučilišta u Dubrovniku – Antonia Kunjašić
  • Studentski pravobranitelj Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli – Luka Staničić
  • Studentski pravobranitelj Sveučilišta u Rijeci – Eva Ružić
  • Studentski pravobranitelj Sveučilišta u Splitu – Maja Duvnjak
  • Studentski pravobranitelj Sveučilišta u Zadru – Fani Marinović
  • Studentski pravobranitelj Sveučilišta Sjever – Ira Čurik
  • Studentski pravobranitelj Sveučilišta u Mostaru Božidar Bartulović te
  • Predsjednik Hrvatskog studentskog zbora – Neven Pintarić

Jedan od većih problema s kojim se svi pravobranitelji u svom radu susreću je nedovoljna upućenost studenata u mogućnosti koje im institucija studentskog pravobranitelja pruža, stoga je potrebno poraditi na vidljivosti i informiranju studenata.

Pored podnesenih izvještaja o trenutnom stanju i radu pojedinih pravobranitelja, provedena je i rasprava o prijedlogu izmjena Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Za pitanja vezano za studentska prava, slobodno se možete obratiti na pravobranitelj@hsz.hr.