Dies Academicus – svečana sjednica Senata Sveučilišta u Mostaru

Obilježavanja dana Sveučilišta u Mostaru započelo je 7. prosinca promocijom doktora znanosti i traje do 13. prosinca održana je i svečana sjednica Senata Sveučilišta u Mostaru povodom 44. obljetnice Sveučilišta na kojoj su sudjelovali članovi Rektorskog zbora/konferencije Bosne i Hercegovine i Rektorskog zbora Republike Hrvatske te predstavnici javnog, kulturnog i političkog života u BiH.

Rektor Sveučilišta prof. dr. Zoran Tomić nazočnima je zahvalio na dugogodišnjoj potpori u razvoju Sveučilišta ka jednoj modernoj, europskoj visokoobrazovnoj instituciji, a prije zahvala je prikazan desetominutni film o Sveučilištu u Mostaru u produkciji Sveučilišne televizije SUM TV. Kroz film su prikazani uspjesi i iskoraci Sveučilišta u prethodnim godinama na svim područjima, od nastave, znanosti, razvoja, inovacija, infrastrukturnih projekata, međunarodne i međusveučilišne suradnje.

„Kadrovi koji se obrazuju na Sveučilištu u Mostaru od 1977. godine su potvrda jednog ispravnog opredjeljenja da je ulaganje u znanost – ulaganje u budućnost. Kvalitetan znanstveno-istraživački rad, otvaranje novih studijskih programa i jačanje međunarodne suradnje su dokaz da je Sveučilište u Mostaru prepoznato kako u BiH tako i šire“, kazao je rektor Univerziteta u Zenici prof. dr. Jusuf Duraković u ime Rektorskog zbora/Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine.

Prof. dr. Snježana Prijić Samaržija, predsjednica Rektorskog zbora RH kazala je kako Sveučilište u Mostaru svojim brojnim sporazumima o suradnji sa značajnim europskim i svjetskim sveučilištima, pokretanjem e-Sveučilišta, digitalnom tranzicijom u poslovanju i funkcioniranju, novim studijskim programima i iskoracima u sustavu osiguranja kvalitete teži prema modernom europskom sveučilištu.

Mariji Barun, predsjednici Studentskog zbora Sveučilišta u Mostaru dodijeljena je plaketa za izniman doprinos razvoju i promociji Sveučilišta.

Više o Danima Sveučilišta, ovdje.