Sastanak ravnatelja Studentskog centra Zagreb i Hrvatskog studentskog zbora

Jedna od točki o kojima je bilo riječi je i trenutna izmjena Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Ravnatelj Mirko Bošnjak istaknuo je kako je prilikom izmjene Pravilnika potrebno posvetiti pažnju među ostalim i na održivost poslovanja studentskih centara s obzirom na to da unatoč tomu što je Studentski centar racionalizirao poslovanje treba zanati da isti dnevno poslužuje od 18.000 do 25.000 obroka te da su sredstva s kojima centri raspolažu od strane MZO nedostatna, a uslijed povećanja nabavnih cijena kako namirnica tako i energenata.

Jedan od noviteta u SCZG uz potporu Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu je uvođenje beskontaktnog plaćanja putem aplikacije koja je u testnoj fazi. Navedeno se je pokazalo vrlo dobrim načinom s obzirom na to kako se smanjuje vrijeme potrebno za plaćanje, a time se povećava protočnost linija i smanjuju gužve.

Istaknuto je također kao SCZG osim uvođenja noviteta u studentskoj prehrani te plaćanju usluga radi na popisu projekata koje kroz Zajednicu studentskih centara RH predlaže za financiranje iz EU fondova.

Tako SCZG ima namjeru aplicirati na natječaje za EU sredstava za povećanje smještajnih kapaciteta na znanstveno-učilišnom kampus Borongaj i to za 3000 ležajeva kao i uređenje 5., 6. i 10. paviljona u studentskom naselju Stjepan Radić.

Cilj popisa projekata izrađenog od Zajednice studentskih centara RH je da se prikaže za koje objekte i vrste objekata treba omogućiti pozive za financiranje iz EU fondova u programskom periodu 2021.-2027.

Predsjednik HSZ Neven Pintarić zahvalio se je na gostoprimstvu te istaknuo kako je na jučerašnjoj sjednici bilo riječi i o očitovanju HSZ na prijedlog izmjena pravilnika o prehrani predloženom od strane Zajednice te implementaciju 440 jela u „kuharicu“ odnosno pravilnik.