Održana sjednica Rektorskog zbora RH

Na jučerašnjoj sjednici Rektorskog zbora Republike Hrvatske imenovan je za predsjednika rektor Sveučilišta u Dubrovniku prof. dr. sc. Nikša Burum

Na sjednici je sudjelovala i državna tajnica prof. dr. sc. Branka Ramljak s kolega koji su predstavljali sustav automatskog priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija u svrhu nastavka obrazovanja. Automatsko priznavanje na znači automatski upis, već samo pristup prijavnom postupku, a tim priznavanjem inozemna kvalifikacija tretira se isto kao i kvalifikacija s drugog domaćeg visokog učilišta.

Predstavnica studenata Pegi Pavletić obratila se je Rektorskog zboru i upozorila na činjenicu kako DEQAR baza podataka u sklopu EQAR-a nije potpuna baza kvalifikacija, te se trenutno nalazi u pilot fazi. Također, sve unesene kvalifikacije ne sadrže potpune podatke te nisu na engleskom jeziku, što može prouzročiti probleme kod postupka priznavanja inozemnih kompetencija. Također, studenti upozoravaju na potrebu za donošenjem ovakvog zakona, međutim, smatraju da se ne treba ishitreno donositi konačnu verziju, posebice glede postupaka automatskog priznavanja kompetencija. To se odnosi na dokumente o značajnim razlikama koje mnoštvo drugih zemalja članica EQAR-a posjeduje, a u Republici Hrvatskoj isti ne postoji. Studenti podržavaju automatsko priznavanje diploma između visokoobrazovnih ustanova, članica međunarodnih mreža visokih učilišta.