Održana IV. sjednica Hrvatskog studentskog zbora

4. sjednica Hrvatskog studentskog zbora održana je 19. veljače 2022. u 16,00 sati u Osijeku, Cara Hadrijana 8.

Na sjednici je raspravljeno o više točaka dnevnog reda, a neke su:

 • World Federation for Medical Education akreditacija Agencije za znanost i visoko obrazovanje – rasprava  

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), agencija je u Hrvatskoj koja (re)akreditira sve fakultete – uključujući medicinske, te ih (re)akreditira po ujednačenim europskim – ESG standardima (European Standards and Guidelines). AZVO, kao akreditacijska agencija, članica je ENQA-e  (Europskog udruženja za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju) i registrirana je u EQAR-u (Europskom registru za osiguravanje kvalitete u viskom obrazovanju).  

U EHEA-i, odnosno Europskom prostoru visokog obrazovanja (dakle, u kojem je i RH), članice ENQA-e (što je i AZVO), dužne su (re)akreditacije provoditi po ESG standardima. Međutim, akreditacijske agencije, ako je to u skladu s njihovim strateškim ciljevima, mogu se dodatno specijalizirati za akreditaciju pojedinih područja. Ako to učine, uz osnovnu akreditaciju po ESG standardima koju moraju provoditi po konvenciji, provode i dodatnu akreditaciju po standardima drugog stručnog tijela/agencije koja donosi stadarde za to pojedino područje (npr. tehničko, biomedicinsko itd.). 

Primjer jednog takvog stručnog tijela/agencije jest World Federation for Medical Education (WFME). WFME je organizacija-kćer Svjetske zdravstvene organizacije, koja se bavi postavljanjem standarda i unapređenjem kvalitete medicinske edukacije. WFME akreditira (prepoznaje) akreditacijske agencije pojedinih država, koje provode akreditaciju medicinskih fakulteta u pojedinoj državi. WFME NE akreditira pojedine medicinske fakultete, već – akreditacijska agencija pojedine države, jednom kada bude prepoznata, nadalje akreditira medicinske fakultete u skladu sa smjernicama WFME-a. 

U ovom trenutku, većina europskih akreditacijskih agencija, između ostalog – zato što moraju djelovati isključivo po ESG standardima, nije prepoznata od strane WFME-a, jer nisu zatražile proces prepoznavanja.  

ECFMG (Edukacijska komisija za strane diplomirane liječnike) međunarodno je tijelo koje provodi nostrifikaciju diploma za diplomirane liječnike, ukoliko žele raditi u pojedinim državama izvan Europske unije, jedna od kojih je i SAD. Za rad u SAD-u, liječnici moraju položiti tzv. USMLE (United States Medical Licensing Examination), a prije negoli dobe odobrenje za prijaviti taj ispit, moraju proći kontrolu ECFMG-a. 

ECFMG je 2010. pokrenuo inicijativu pod nazivom ‘ECFMG 2024’ (prethodno 2023), kojom je postavio uvjet da – svi strani diplomirani liječnici, koji bi željeli nakon 2024 prijaviti USMLE ispit za rad u SAD-u, morati će dolaziti iz države, čija je akreditacijska agencija akreditirana (prepoznata) od strane WFME-a, što u RH nije slučaj. 

 • Ako AZVO ne zatraži/provede proces akreditacije od WFME-a, time bi: 
  • bila ograničena mogućnost profesionalnog razvoja hrvatskih liječnika u SAD-u, 
  • kroz neko vrijeme, opao interes stranih studenata da dolaze studirati u RH, jer im hrvatske diplome ne bi omogućavale rad u SAD-u, 

 • Natječaj za Koordinatora studentskih pravobranitelja Republike Hrvatske – imenovanje
  Za Koordinatora studentskih pravobranitelja imenovan je student Sveučilišta u Splitu Jerko Šarić – kontakt pravobranitelj@hsz.hr
 • Za predstavnike studenata u Povjerenstvo za donošenje Pravilnika o studentskoj ispravi predloženi su kako slijedi:
  • Matea Vasilj, studentica Sveučilišta u Zagrebu
  • Filip Marinović, student Edward Bernays University College
 • Za predstavnike studenata u Povjerenstvo za izradu Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom predloženi su kako slijedi:
  • Antonela Đuraš, studentica Sveučilišta u Dubrovniku
  • Fani Marinović, studentica Sveučilišta u Zadru
  • Izabela Kosović, studentica Veleučilišta u Rijeci
 • Na sjednici su sudjelovali svi članovi Hrvatskog studentskog zbora:
  • Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci, Neven Pintarić,
  • Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu, Ivan-Pavao Boras,
  • Studentski zbor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Mirko Filipović,
  • Studentski zbor Sveučilišta u Splitu, Tomislav Milošević
  • Studentski zbor Sveučilišta u Zadru, Tin Meštrović
  • Studentski zbor Sveučilišta u Dubrovniku, Antonela Đuraš
  • Studentski zbor Sveučilišta Sjever, Višeslav Kirinić
  • Vijeće studenata veleučilišta i visokih škola, Filip Mrinović
  • Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Luka Jurčević

Koje su druge točke dnevnog reda bile možete vidjeti, ovdje.