Imenovani novi članovi Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje

Vlada Republike Hrvatske u siječnju je u Saborsku proceduru uputila prijedlog imenovanja članova Agencije za znanost i visoko obrazovanje te je u petak 11. veljače 2022. godine Sabor na prijedlog Hrvatskog studentskog zbora iz redova studenata za člana izabrao Nevena Pintarića, a na prijedlog Vijeća veleučilišta i visokih škola doc. dr. sc. Damira Jugu.

AZVO je javna, neovisna, međunarodno priznata agencija koja u suradnji s dionicima potiče kontinuirani razvoj osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti s ciljem trajnog unapređivanja kvalitete visokih učilišta i znanstvenih organizacija, doprinoseći pozicioniranju i prepoznatljivosti hrvatskog prostora visokog obrazovanja i znanosti unutar Europskog prostora visokog obrazovanja i Europskog istraživačkog prostora.

Agencija potiče razvoj hrvatskog sustava visokog obrazovanja u kojem studenti imaju pristup kvalitetnom i inkluzivnom visokom obrazovanju koje doprinosi razvoju kreativnih potencijala pojedinca i omogućuje stjecanje kvalifikacija koje su međunarodno prepoznate.

Više o radu Agencije saznajte na stranici, ovdje.