Izabran predsjednik na konstituirajućoj sjednici Hrvatskog studentskog zbora

Konstituirajuća sjednica Hrvatskog studentskog zbora održana je 14. studenog 2020. s početkom u 14 sati u Splitu, u vijećnici Senata Sveučilišta u Splitu “Don Frane Bulić”.

Na sjednici se izvodio sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Utvrđivanje kvoruma i usvajanje dnevnog reda;
 2. Predstavljanje programa kandidata za predsjednika Hrvatskog studentskog zbora;
 3. Izbor predsjednika Hrvatskog studentskog zbora;
 4. Imenovanje zamjenika predsjednika Hrvatskog studentskog zbora;
 5. Raspisivanje natječaja za:
  1. Koordinatora studentskih pravobranitelja Republike Hrvatske;
  1. Povjerenika za medije Hrvatskog studentskog zbora;
 6. Usvajanje zapisnika 12. i 13. sjednice Hrvatskog studentskog zbora;
 7. Razno.

Pod točkom 2. plan i program su predstavili kandidati Mateo Marušić, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu i Mihovil Mioković, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu.

Za predsjednika Hrvatskog studentskog zbora, većinskim brojem glasova, izabran je Mateo Marušić.

Za zamjenika predsjednika Hrvatskog studentskog zbora imenovan je Blaž Bulum, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku.

Izglasano je raspisivanje Natječaja za izbor koordinatora studentskih pravobranitelja Republike Hrvatske i Natječaja za izbor povjerenika za medije HSZ-a.

Pod točkom razno za v.d. koordinatoricu studentskih pravobranitelja Republike Hrvatske izabrana je Nikolina Cvitkušić, koja je u prošloj akademskoj godini bila koordinatorica studentskih pravobranitelja.