Hrvatski studentski zbor

Jeste li znali da je Hrvatski studentski zbor jedino legitimno studentsko predstavničko tijelo na razini Republike Hrvatske zaduženo za koordinaciju, koje usklađuje rad svih studentskih zborova visokih učilišta u Republici Hrvatskoj na zajedničkim programima, raspravlja o pitanjima od zajedničkog interesa za studente te rukovodi aktivnostima u međunarodnoj suradnji.

Kao koordinativno tijelo studentskih zborova visokih učilišta Hrvatski studentski zbor posebno:

– usklađuje rad studentskih zborova visokih učilišta,

– prati i promiče interese studenata na nacionalnoj razini,

– prati provođenje propisa o studentima,

– surađuje s ministarstvom nadležnim za visoko obrazovanje u pripremi propisa koji se odnose na studente,

– brine o uvjetima u kojima djeluju studentski zborovi na visokim učilištima,

– obavlja druge poslove važne za studente na nacionalnoj razini,

– predlaže predstavnika studenata u tijelima međunarodnih studentskih organizacija i drugih organizacija u kojima sudjeluju predstavnici studenata kojih je članica Republika Hrvatska, kojeg imenuje visoko učilište na kojem je sjedište Hrvatskog studentskog zbora.

Visoka su učilišta u Republici Hrvatskoj po svojoj vrsti sveučilišta (sa svojim sastavnicama – fakultetima i umjetničkim akademijama), veleučilišta i visoke škole. Sveučilišta organiziraju i izvode sveučilišne studije, a iznimno mogu izvoditi i stručne studije. Veleučilišta i visoke škole izvode stručne studije.

Trenutno je u sustavu visokog obrazovanja aktivno 117 visokih učilišta  sa  statusom  ustanove:  12  sveučilišta  (9  javnih i 3 privatna sveučilišta), 71 fakultet i umjetnička akademija u sastavu sveučilišta, 17 veleučilišta (11 javnih i 6 privatnih veleučilišta) te 18 visokih škola (3 javne i 15 privatnih visokih škola).