Europska studentska unija (ESU) – donijela tri rezolucije isključivo vezane za studente u Republici Hrvatskoj

Europska studentska unija na posljednjem Board Meeting 76 i Board Meeting Seminar koji se je održavao od 6. do 12. svibnja 2019. godine u Sofiji, donijela je tri odluke (rezolucije) kojima je zauzela stav vezano za pitanja koja se isključivo odnose na studente u Republici Hrvatskoj.

BM76 Resolution: The Definition of Student Standard in Croatia

Definicija studentskog standarda u Republici Hrvatskoj

S obzirom na to da Zakon o studentskom radu propisuje da se naknade koje se ostvaruju posredovanjem pri studentskom zapošljavanju moraju utrošiti na poboljšanje studentskog standarda, nužno je preciznije definirati pojam studentskog standarda i što sve čini opravdano ulaganje. Ovo je nužno jer dok god ova definicija ostaje neodređena, preostaje mogućnost netransparentnog i neučinkovitog trošenja sredstava koja su ostvarena studentskim radom i stoga bi morala koristiti primarno studentima.

BM76 Resolution: Higher Education Institutions’ student representative bodies in the Republic of Croatia

Studentska predstavnička tijela visokih učilišta u Republici Hrvatskoj

Ova rezolucija prepoznaje problem formiranja tijela koja se predstavljaju kao studentska predstavnička tijela, dok istovremeno ne zadovoljavaju osnovne uvjete legitimnosti studentskog predstavništva, te pokušavaju narušiti sustav koji predviđa da postoji jedinstveno studentsko predstavništvo na nacionalnoj razini.

BM76 Resolution: National funding of Croatian Student 

Financiranje Hrvatskog studentskog zbora s nacionalne razine

S obzirom na to da trenutno ne postoji zaseban proračun Hrvatskog studentskog zbora, već se on financira iz proračuna studentskog zbora iz kojeg dolazi predsjednik, ovo stvara ozbiljno probleme u funkcioniranju. Prije svega, postoji nejednakost različitih studentskih zborova, jer predsjednici studentskih zborova s manjih visokih učilišta (koji stoga imaju i manje proračune) ne mogu financirati sve potrebne troškove Hrvatskog studentsko zbora, pa teško mogu i postati njegovi predsjednici. Isto tako, ovakav sustav ne predviđa mogućnost da predsjednik Hrvatskog studentskog zbora bude osoba koja nije predsjednik studentskog zbora visokog učilišta. Stoga se predlaže izdvajanje zasebnog Hrvatskog studentskog zbora koji bi služio financiranju troškova koji nastaju na nacionalnoj razini studentskog predstavništva.

Više o drugim odlukama Europske studentske unije možete saznati ovdje.