Rezultati javnog Natječaja za dodjelu državnih stipendija za posebne skupine studenata u akademskoj godini 2021./2022.

Studenti koji prihvaćaju stipendiju moraju potvrditi Uvjete stipendiranja i unijeti IBAN žiroračuna najkasnije do 23. prosinca 2021. godine.

Na temelju provedenoga javnog Natječaja za dodjelu državnih stipendija za posebne skupine studenata u akademskoj godini 2021./2022. (u skladu s osiguranim sredstvima u Državnome proračunu) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj (KLASA: 604-01/21-01/00010, URBROJ: 533-04-21-0010) od 13. listopada 2021. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljuje 400 državnih stipendija. Na Natječaj za dodjelu državnih stipendija za posebne skupine studenata u akademskoj godini 2021./2022. ukupno je zaprimljeno 1.222 prijave, od čega je 816 valjanih.  

Kategorija stipendijeBroj valjanih prijava

Kategorija 1 – redoviti studenti studijskih programa za deficitarna zanimanja s naglaskom na deficitarne nastavničke studijske programe
 
532

Kategorija 2 – redoviti studenti osobe s invaliditetom
 
132

Kategorija 3 – redoviti studenti kategorizirani sportaši s valjanom kategorizacijom
 
19

Kategorija 4 – redoviti studenti kojima je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja
 
19

Kategorija 5 – redoviti studenti koji su na muzičkim ili umjetničkim akademijama u Republici Hrvatskoj – daroviti mladi umjetnici
 
30

Kategorija 6 – redoviti studenti bez oba roditelja
 
20

Kategorija 7 – redoviti studenti roditelji
 
64

  U skladu s Odlukom o dodjeli državnih stipendija za posebne skupine studenata za akademsku godinu 2021./2022. (KLASA: 604-01/21-01/00010, URBROJ: 533-04-21-0013), a na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog Natječaja za dodjelu državnih stipendija za posebne skupine studenata u akademskoj godini 2021./2022., utvrđuju se rang-liste studenata koji su ostvarili uvjete za dodjelu državne stipendije za posebne skupine studenata. 

 Studenti pravo na dodjelu stipendije stječu nakon prihvaćanja Uvjeta stipendiranja u informacijskom sustavu državnih stipendija za posebne skupine studenata u koji se prijavljuju svojim AAI@EduHr korisničkim identitetom.
Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.
Studenti imaju rok od sedam (7) dana od dana objave rezultata na mrežnim stranicama ovoga ministarstva da prihvate Uvjete stipendiranja.
Ako student u roku od sedam (7) dana od dana objave rezultata ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrat će se da student ne prihvaća državnu stipendiju za posebne skupine studenata. Studenti koji su ostvarili uvjete za dodjelu stipendije zaprimit će elektroničku poruku s poveznicom na informacijski sustav državnih stipendija za posebne skupine studenata u koji se prijavljuju svojim AAI@EduHr korisničkim identitetom.
Studenti koji prihvaćaju stipendiju moraju potvrditi Uvjete stipendiranja i unijeti IBAN žiroračuna najkasnije do 23. prosinca 2021. godine
.   Studenti unose vlastiti IBAN žiroračuna (ne smiju unijeti žiroračun roditelja, braće ili drugih osoba), duljine 21 znak s vodećim tekstom HR, a znakovi iza vodećeg teksta moraju biti znamenke 0 – 9, bez crtica, razmaka i/ili drugih znakova (HRxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).      Studenti čiji su računi pod ovrhom moraju u FINA-i otvoriti zaštićeni račun. Prilikom otvaranja zaštićenog računa prijavljuju sljedeće podatke uplatitelja:  Ime i prezime: Ministarstvo znanosti i obrazovanjaAdresa: Donje Svetice 38, Zagreb OIB: 18683136487 (Ministarstvo financija). Primjedbe Studenti koji nisu ostvarili uvjete za dodjelu državne stipendije za posebne skupine studenata mogu podnijeti pisanu primjedbu u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja rang-lista.

Primjedbe se šalju na adresu:  Ministarstvo znanosti i obrazovanja Donje Svetice 3810 000 Zagrebs naznakom: „Primjedba na rezultate Natječaja za dodjeljivanje državnih stipendija za posebne skupine studenata u akademskoj godini 2021./2022.“.

Vijest preuzeta s mrežne stranice MZO, ovdje.