Otvoreni natječaji za Koordinatora studentskih pravobranitelja RH i Povjerenika za medije pri HSZ

Skupština Hrvatskog studentskog zbora na svojoj 1. sjednici održanoj 27. travnja 2019. godine otvorila je dva natječaja:

Na natječaje se možete prijavit do zaključno s 10. srpnja 2019. godine.

Zakonom o studentskom zbor i drugim studentskim organizacijama ustanovljena je institucija Studentskog pravobranitelja, čl. 17. Zakona, svako visoko učilište mora imati studentskog pravobranitelja kojeg imenuje studentski zbor na vrijeme od jedne godine, sukladno općem aktu studentskog zbora.

Studentski pravobranitelj:

  • prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima visokog učilišta,
  • savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava,
  • može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava,
  • obavlja druge poslove utvrđene općim aktom visokog učilišta.

Natječaje koji su u tijeku kao i popis onih koji su protekli možete pronaći ovdje.