KOORDINACIJA STUDENTSKIH PRAVOBRANITELJA RH

Koordinacija pravobranitelja održana je u subotu 23. travnja u Splitu.

Kao glavni problem pravobranitelji su istaknuli lošu vidljivost među studentima i u javnosti kao i ne poznavanje studenata o tome koje su stvarne ovlasti pravobranitelja. Dogovorena je konkretna akcija povećanja medijske vidljivosti kroz medijske kanale koje koriste mladi čime bi približili funkciju studentskog pravobranitelja.

Zaključeno je da studenti ne znaju kome se obratiti za pomoć u određenim situacijama jer ne poznaju hijerarhiju na svojim Sveučilištima gdje je dogovorena akcija informiranja studenata kroz već navedene kanale kao i upoznavanja studenata s njihovim temeljnim pravima.

Koordinator studentskih pravobranitelja istaknuo je zabrinutost studenata po pitanju novog nacrta Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti zbog raznih upita studenata po pitanju zdravstvene zaštite, konzultacija kao i prava glasa studenata pri izboru čelnih osoba na njihovim sveučilištima.

Sigurno će jedan od glavnih ciljeva pravobranitelja biti ujednačena suradnja u budućnosti koja će pridonijeti povećanju njihove vidljivosti kao i boljeg upoznavanja studenata s njihovim pravima.

Dnevni red sastanka uključivao je više točaka:

 1. Izvještaj svih studentskih pravobranitelja
 2. Izvještaj koordinatora studentskih pravobranitelja
 3. Ujednačavanje rada studentskih pravobranitelja u RH
 4. Ovlasti studentskih pravobranitelja
 5. Povećanje medijske vidljivosti i provedba plana s 1.sjednice
 6. Imenovanje osobe za vođenje medijskih poslova
 7. Akcija izađi s istinom ( konkretizacija)
 8. Nacrt zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
 9. Razno

Na sastanku, koordinaciji studentskih pravobranitelja Republike Hrvatske sudjelovali su pravobranitelji:

 • Maja Duvnjak-Split
 • Bartol Šošić- Zagreb
 • Fani Marinović- Zadar
 • Luka Stančić- Pula
 • Božidar Bartulović- Mostar
 • Ira Čurik- Sjever
 • Adriana Češnik – Osijek
 • Jerko Šarić – koordinator studentskih pravobranitelja

Pored navedenih prisustvovali su

 • Neven Pintarić, Tin Meštrović, Frane Prpa i Antonela Čule