2. studentski kongres SANITAS

Drage kolegice i kolege ovim putem Vas pozivam na 2.studentski kongres SANITAS koji će se održati 05. i 06. travnja u Rijeci na Medicinskom fakultetu. Nakon iznimno uspješne prve godine, pridružite nam se ponovno u predavanjima, studentskim sekcijama i radionicama o aktualnim javnozdravstvenim pitanjima i temama, ekološkim problemima na globalnoj ali i lokalnoj razini, štetnim tvarima s kojima se svakodnevno susrećemo a da toga nismo ni svjesni te na koji način možemo utjecati na prevenciju bolesti.

Može se sudjelovati aktivno ili pasivno.

Upute za autore i ostale informacije su objavljene na stranici http://sanitas.uniri.hr/ .