12/09/2019

O nama

Studentski zbor utemeljen je kao studentsko predstavničko tijelo krajem 1996. kad je Hrvatski sabor donio Zakon o studentskom zboru (NN 57/96) i kad su u akademskoj godini 1996./97. provedeni prvi studentski izbori. Studentski zbor ima za cilj štititi prava i promicati interese studenata na razini pojedinog visokog učilišta (fakulteta, sveučilišta, veleučilišta i visoke škole) ali i na državnoj i međunarodnoj razini (Hrvatski studentski zbor).

Studentski zbor jedini ima legitimitet zastupati sve studente sveučilišta, visoke škole ili veleučilišta koje pripada. 2007. godine Hrvatski sabor donio je Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/2007) kojim je studentski zbor definiran kao studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u odlučivanju u tijelima visokog učilišta i predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja.

Prema zakonu, sva visoka učilišta u Republici Hrvatskoj moraju imati ustrojen Studentski zbor, odnosno studenti moraju izabrati svoje studentske predstavnike.

Predsjedanje Hrvatskim studentskim zborom preuzeo je Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci 13. travnja 2019. g. do 30. rujna 2019. g.


Sjedište Hrvatskog studentskog zbora

  • Sveučilište u Rijeci – Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci
  • Trg braće Mažuranića 10
  • 51000 Rijeka
  • OIB 64218323816
  • ZABA IBAN HR 8023600001101322186

Tajništvo Hrvatskog studentskog zbora

  • Sveučilište u Rijeci – Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci
  • Trg braće Mažuranića 10
  • 51000 Rijeka
  • Tajnik – Slobodan Šolaja, mag. iur.