12/09/2019

O nama

Studentski zbor utemeljen je kao studentsko predstavničko tijelo krajem 1996. kad je Hrvatski sabor donio Zakon o studentskom zboru (NN 57/96) i kad su u akademskoj godini 1996./97. provedeni prvi studentski izbori. Studentski zbor ima za cilj štititi prava i promicati interese studenata na razini pojedinog visokog učilišta (fakulteta, sveučilišta, veleučilišta i visoke škole) ali i na državnoj i međunarodnoj razini (Hrvatski studentski zbor).

Studentski zbor jedini ima legitimitet zastupati sve studente sveučilišta, visoke škole ili veleučilišta koje pripada. 2007. godine Hrvatski sabor donio je Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/2007) kojim je studentski zbor definiran kao studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u odlučivanju u tijelima visokog učilišta i predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja.

Prema zakonu, sva visoka učilišta u Republici Hrvatskoj moraju imati ustrojen Studentski zbor, odnosno studenti moraju izabrati svoje studentske predstavnike.

Predsjedanje Hrvatskim studentskim zborom preuzeo je Studentski zbor Sveučilišta u Splitu 16. studenog 2019. g. do 30. rujna 2021. g.

Predsjedanje Hrvatskim studentskim zborom preuzeo je Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci 27. studenog 2021. g. do 12. rujna 2022. g.

Predsjedanje Hrvatskim studentskim zborom preuzeo je Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu 13. rujna 2022. g.


Sjedište i tajništvo Hrvatskog studentskog zbora:

 • SJEDIŠTE:
  • Sveučilište u Zagrebu – Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu
  • Savska cesta 25
  • HR-10000 Zagreb
  • E-MAIL: hsz@hsz.hr
  • OIB: 36612267447
  • IBAN: HR59 2340 0091 1105 0745 0
  • SWIFT: PBZGHR2X
 • TAJNIŠTVO:
  • Sveučilište u Rijeci – Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci
  • Trg braće Mažuranića 10
  • HR-51000 Rijeka
  • E-MAIL: hsz@hsz.hr
  • TEL:  +385 (0)51 406 557
  • OIB: 64218323816
  • IBAN: HR 5324020061100977786
  • SWIFT: ESBCHR22