12/09/2019

Skupština

Mandatna razdoblja:

 • ak. god. 2019./2020.
  • Tea Dimnjašević – Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci
  • Matej Smetiško – Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu
  • / – Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
  • Nives Domja – Studentski zbor Sveučilišta Sjever
  • Jasmin Rami – Studentski zbor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
  • Mateo Marušić – Studentski zbor Sveučilišta u Splitu
  • Blaž Bulum – Studentski zbor Sveučilišta u Dubrovniku
  • Dominik Ivkošić – predstavnik studenata veleučilišta i visokih škola
  • Ivo Čarapina – Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru
  • Renato Nović – Studentski zbor Sveučilišta u Zadru
 • Predsjednik/ca – izborna sjednica bit će održana u studenom 2019.
 • Tajnik – Slobodan Šolaja

 • ak. god. 2018./2019.
  • Pegi Pavletić – Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci
  • Nediljko Jerković – Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu
  • Tamara Mazur – Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
  • Andrea Kljajić – Studentski zbor Sveučilišta Sjever
  • Jasmin Rami – Studentski zbor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
  • Josip Podrug – Studentski zbor Sveučilišta u Splitu
  • Amar Omerčahić – Studentski zbor Sveučilišta u Dubrovniku
  • Dominik Ivkošić – predstavnik studenata veleučilišta i visokih škola
  • Marijan Tustonja – Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru
  • Monika Marić – Studentski zbor Sveučilišta u Zadru
 • v. d. predsjednice Pegi Pavletić – Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci
 • Tajnik – Slobodan Šolaja

 • ak. god. 2017./2018.
  • predsjednik – Stjepan Ćurčić – Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
  • zamjenik predsjednika – Nediljko Jerković – Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu
  • Pegi Pavletić – Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci
  • Višeslav Kirinčić – Studentski zbor Sveučilišta Sjever
  • Davo Jačimović – Studentski zbor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
  • Josip Podrug – Studentski zbor Sveučilišta u Splitu
  • Jakša Ćebo – Studentski zbor Sveučilišta u Dubrovniku
  • Dora Miketek – predstavnik studenata veleučilišta i visokih škola
  • Mako Džoić – Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru
  • Mario Zulić – Studentski zbor Sveučilišta u Zadru
 • predsjednik – Stjepan Ćurčić – Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 • zamjenik predsjednika – Nediljko Jerković – Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu
 • Koordinatorica studentskih prvobranitelja RH – Barbara Šimić – Sveučilište u Zagrebu
 • Tajnica – Romana Ćosić

 • ak. god. 2016./2017.